گفتگوی من با برنامه گذر هفتم رادیو ایران، جمعه این هفته و هفته آینده، بعد از اخبار ساعت 19 با موضوع بررسی طلاق سالم و طلاق ناسالم خواهد بود.

از شما دعوت می کنم برنامه را بشنوید و مثل همیشه مرا از تحلیل تان بهره مند سازید.