این دو هفته را با این سوال با شما هستم؛

کی از طلاقش راضی هست؟

کی از طلاقش راضی نیست؟

دلیل تان چیست؟

 

نظر دهندگان لطفاً سن، میزان سالی که از طلاق گرفتن تان می گذرد را بنویسید و اگر جزو طلاق گیرندگان نیستید، حدس تان چیست؟

پی نوشت:

هدف از طرح این سوال بررسی این مسئله است که خیلی از مواقع طلاق به عنوان یک راه حل مشکلات زناشویی مطرح است.

قصد ما این است که بررسی کنیم که کسانی که جدا شدند، بعد از جدایی احساس کرده اند که دلایلی که برای جدایی داشتند، درست بوده است یا نادرست؟

و حالا که زمانی از آن گذشته است، چه تحلیلی دارند؟

اگر شما در اطرافیان خود کسانی با این ویژگی ها دارید، پاسخ آن ها را بشنوید و در اینجا درج کنید.

بنابراین از جواب هایی غیر از جواب اصلی پرهیز کنید.