این جمعه در رابطه با رضایت شغلی با طرح دو سوال چه کسی از شغلش راضی هست و چه کسی خیر؟ در برنامه گذر هفتم رادیو ایران، بعد از اخبار ساعت ١٩ در خدمتتان هستم.

برنامه را بشنوید و مرا از نظرات خود بهره مند سازید.