این جمعه ساعت ١٨:٣٠ در برنامه گذر هفتم از رادیو سراسری ایران، به تحلیلی در خصوص سوالات ذیل می پردازم؛

١. چه کسی از خودش راضی است؟

٢. چه کسی از خودش راضی نیست؟

 

علاقمندان می توانند برنامه را به صورت آنلاین از سایت بنیاد بشنوند.