روز جمعه سر لوکیشن فیلم آقای حاتمی کیا با آقای رضا کیانیان صحبتی داشتم.

 

ایشان مصاحبه ای با مجله نسیم انجام دادند که از علاقمندان دعوت می کنم متن مصاحبه را مطالعه کنند.

تصمیم دارم روی آن تحلیلی بنویسم و علاقمندم تحلیل شما را نیز بدانم.