به اطلاع دوستان می رسانم که این دوشنبه (01/09/89) در برنامه چه فرصتی، چه شبی از رادیو جوان به همراه فرزاد حسنی در نقد فیلم wallstreet گفتگوی تلفنی خواهم داشت.

برنامه ساعت 12 شب شروع خواهد شد و من ساعت 12:30 روی خط خواهم رفت.