خیلی از کسانی که این داستان را خوانده‌اند توانسته‌اند درک بهتری از زندگی خود و دیگران پیدا کنند. موش کوچولو حکایت موشی را مطرح می‌کند که در جمع موش‌هایی است که در دنیای کوچک خود محصور و محبوس مانده‌اند، ناگهان توجهش به صدایی در بیرون از لانه شان جلب می‌شود ، حساس می‌شود تا بدنبال این صدا بگردد. وقتی به پیش موش‌ها برمی گردد تا آن‌ها را هم تشویق به سفر بیرون از لانه کند ، همه او را طرد می‌کنند و به او زخم زبان می‌زنند ولی موش کوچولو تصمیمش را گرفته و سفر زندگیش را آغاز کرده است . موانع ، حوادث مرگ‌بار و فاجعه آفرین در این سفر در انتظار اوست که داستان را هیجان‌انگیز می‌سازد .

موش کوچولو را تعقیب کنید چون این داستان ، داستان زندگی همه ماست.

این داستان عمیق و جذاب به همراه تحلیل هایی که برای آن ها ارائه می شود، می تواند در حوزه های ذیل کمک کننده برای شما باشد؛

1. درک بهتری از خود بیابید.

2. ارتباط بهتری با اطرافیان خود بسازید.

3. زندگی خود را از توقف های کشنده رهایی بخشید.

4. اطمینان یابید که آیا زندگی می کنید یا تنها با روزمرگی زندگی را می گذرانید.

5. و ...

 

این مطلب توسط  آقای کاوه نیری کارشناس ارشد روان‌شناسی از ایالت کالیفرنیای آمریکا ، از مترجمین بنیاد و عضو سازمان نظام روان‌شناسی ترجمه و تدوین شده است.

مطالعه داستان موش کوچولو از سایت بنیاد فرهنگ زندگی را هم اکنون شروع کنید.