اکثر خانم ها از این مسئله گله مندند که چرا اکثر آقایون حاضر به حضور در جلسات مشاوره با موضوع زناشویی نیستند و از آمدن به جلسات مشاوره امتناع می کنند؟

شما چه فکر می کنید؟

نظرتان را بگویید و سن و جنسیت تان را هم بنویسید.