برنامه امروز جمعه14 آبان ساعت 18:45 آغاز خواهد شد و ساعت19:20 به پایان خواهد رسید .در این برنامه همسر نادر ابراهیمی میهمان برنامه خواهد بود و موضوع هم رابطه زن و مرد خواهد بود .

دو سوال محور گفتگوست :

کی از زندگی زناشوییش راضیه و علتش چیه؟

کی از  زندگی زناشوییش ناراضیه و علتش چیه؟

از طریق سایت بنیاد می توانید مستقیما این برنامه را بشنوید