دوستی کامنتی گذاشتند که سوال شان را به صورت زیر مطرح نموده بودند.

آقای رضایی، یه سوال دارم. آیا نسبت به هر کسی میشه بیان احساس کرد؟

و اینکه در بیان احساس میشه احساسات واقعی و درونی خودمون رو بازگو کنیم؟

مثلا به یه پسر همکلاسیم بگم احساس میکنیم آدم مهربونی هستی یا به یکی دیگه یگم احساس میکنم خیلی آدم عصبی هستی؟

در واقع میخوام بدونم شرایط بیان احساس و نحوه بیان آن باید چه جوری باشه؟

پاسخ : بخشی از بیان احساس به توانایی بیان کننده بستگی دارد، بخشی به توانایی شنونده، بخشی به موقعیت و زمان بیان احساس بر می گردد تا برداشت های احتمالی از این بیان احساس متفاوت گردند.

تمام این متغیرها برای طراحی نوع بیان احساس تاثیر دارند که می توانند باعث سوء تفاهم و تفاهم و یا هر برداشت دیگری شوند.

فرهنگ اجتماعی جامعه و خرده فرهنگ های حاکم بر محیط نیز تماماً تاثیرگذارند.

بنابراین باید ابتدا هدف از بیان در درونمان بررسی شود تا چنانچه ایجاد سوء تفاهم نمود، آمادگی برای اصلاح داشته باشیم.