دوستان عزیز؛ جمعه این هفته ساعت ١٩ الی ٢٠ در رادیو ایران، برنامه گذر هفتم ادامه گفتگو در خصوص رابطه زن و مرد را خواهم داشت.

دو سوالی که برای این بخش در نظر دارم این ها هستند؛

١. چه کسی از زندگی زناشویی راضی هست و دلیل رضایتش چیست؟

٢. چه کسی از زندگی زناشویی است و دلیل نارضایتی اش چیست؟

ممنون می شوم مثل همیشه پیشنهادات خود را برای بهتر شدن برنامه با من درمیان بگذارید تا در برنامه عنوان کنم.