این جمعه ساعت 17:45 الی 18:20 در برنامه ای به نام گذر هفتم در رادیو ایران گفتگویی در خصوص خودشناسی و احساسات خواهم داشت.

طبق آخرین گفتگو، امکان دارد برنامه از ساعت ١٩ الی ٢٠ پخش شود.

در این برنامه اگر موفق شوم، برنامه را به این سمت  می برم که از شنونده ها در دو بخش سوالاتی بپرسم.

بخش اول؛ کی امروز حالش خوب نیست؟

کی می خواد برای همدردی جمله ای رو بگه؟

بخش دوم؛ کی امروز حالش خوبه؟

کی می خواد چه سوالی رو ازش بپرسه؟

از شما عزیزان دعوت می کنم با برنامه تماس بگیرید و اظهارنظر کنید.

نظرتان راجع به این دو بخش درنظر گرفته شده چیست؟

چه پیشنهادی دارید تا برنامه خودمونی تر و کمک کننده در بروز عواطف و احساسات باشه و تولید صمیمیت کنه؟