با سلام

یکی از دوستان من و من همزمان باهم کلاس های بنیاد فرهنگ زندگی را شروع کردیم و ایشان تا ترم سفر روح زندگی مجموعه کلاس ها را ادامه داد ولی متاسفانه وی از دوره انرژی های زنانه تا کنون از لحاظ روحی، رفتاری، تصمیم گیری و ارتباطات بهم ریخته و در ترم عقده مادر در طول چند جلسه کمی بهتر شد ولی مجدد به حالت قبلی و شاید بدتر از شروع ترم عقده مادر برگشت.

او به شدت از درون عصبی می باشد تا جائیکه نتوانست  دوره ها را ادامه دهد.

نگرانش هستم لطفاً راهنمائی فرمائید که چه کاری میشه براش انجام داد.

پاسخ:

به احتمال قوی مبحث سایه هاست که یه مدت بیرون میزنه و به جای راه حل، به هم ریختگی می سازه و قوای شخص رو برای قایم کردن مسئله متمرکز می کنه و وقتی شخص موفق به پنهان سازی می شه، احساس می کنه که حالش بهتر شده تا وقتی که مجدداً از پنهان کردنش ناتوان بشه و دوباره به هم ریختگی به سراغش بیاد.

در این مسیر هم بسیار ممکنه که وی فضای آموزشی و یادگیری اش رو کنار بگذاره چون اون فضا باعث شده که مشکلاتش رو ببینه چون فکر می کنه با ندیدن، مسائل اش برطرف میشه، ولی غافل از این که مسئله دیده  شده، قابل انکار و پنهان نیست، پس احتمال داره که بروزها شدیدتر و آسیب رسانتر داشته باشه.

بهترین راه نجات، ادامه به حل مسئله زیر نظر یک متخصص می باشد.