ابتدا عذر مرا بپذیرید که برای ارائه تحلیل تاخیر کردم.

قطعاً تحلیل تک تک پاسخ ها مجالی ١٠٠ ساعته می طلبد که طبیعتاً در حوصله وبلاگ نیست و بنده نیز از آن قاصرم.

اما آنچه می توانم برای شما بگویم آنست که چرا برای ما جالب است که از سوی متخصصان تحلیل شویم و چقدر این تحلیل ها فراتر از یک تفریح و تفنن روحی است؟

چون در درجه اول، حسی که از خواندن نوشته های اکثر شما برداشت کردم، این بود که کمتر خود را در شرایط قرار داده اید. چون منظور از جزیره، جایی جدا از مکان و زمان و موقعیت کنونی است.

بنابراین وقتی درخواست لپ تاپ با خدمات اینترنتی کامل داشتید، هنوز در زندگی کنونی تان با کمی تنوع جزیره ای بسر می بردید. پس تصور شما مطلقاً از جای خود جابجا نشده و به تحلیلی هم نیاز نیست.

از سوی دیگر اگر قصد ماندن در جزیره را دارید، بردن عشقتان به جزیره بدون مشورت با او کاری عجیب و غیرمنتظره است، چون شاید عشق شما به شرطی عشق شما می ماند که محل سکونت وی تغییری نکند.

پس عشق ما با اسباب بازی های ما فرق دارد که همه جا می توانند همراه ما باشند.

این موضوع شاید به ما کمک کند تا بپذیریم عشق نیز نیازمند توافق است، نه یک سویه تصمیم گیری و توقع داشتن.

ادامه تحلیل گزینه ها را در روزهای آینده با هم انجام می دهیم.