مرتضی مستخدم یک مدرسه راهنمایی است. او 5 کلاس سواد دارد و سالیان پیش به همسرش انگیزه داد و نهایت همکاری را با او کرد تا بتواند درس بخواند. همسر وی که سوم ردی بود، آرام آرام پیش رفت تا دیپلم گرفت و با حمایت بیشتر مرتضی بعد از یک سال قبول شد و وارد دانشگاه شد و با همت خود لیسانس و سپس فوق لیسانس گرفت و امروز برای ورود به دوره دکتری آماده می شود.

اما اتفاق اصلی اینست که ...