خبرگزاری ایسنا نوشت:

یک کارشناس ازدواج و مبلغ مذهبی استرالیایی در نیوجرسی در مقاله ای که در مجله گلاموز به چاپ رسیده به دختران جوان توصیه می کند:

در انتخاب همسر آینده خود دقت کنید!

 و فهرستی از خصوصیات مردانی را ارائه کرده که از ازدواج با آنها باید پرهیز کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پدر پات کانر که سابقه 40 سال ارائه مشاوره پیش از ازدواج دارد، آن خصوصیات را اینگونه توصیف می کند ...