مدیران عزیز و گرامی سایت پرشین بلاگ لطف نموده اند و
وبلاگ بنده را در بخش شخصیت های اجتماعی پرشین بلاگ معرفی نموده اند.

          

بدینوسیله از مدیران محترم پرشین بلاگ قدردانی می نمایم.