اگر قرار بود شما را برای باقیمانده عمرتان به جزیره ای منتقل کنند و به شما اجازه داده می شد که تنها ۵ چیز را با خودتان ببرید، چه می بردید و چرا آن ها را می بردید؟

شما بگویید و من می گویم تحلیل هر یک از این انتخاب ها چیست؟

پی نوشت : دوستان می توانند جزیره را با هر طور مایلند (با امکانات / بی امکانات) تصور نمایند. ضمن تشکر از پاسخ هایتان، علت انتخاب هایتان حتماً ذکر شود.

از آنجایی که عزیزان همچنان در پاسخ دادن به این پست مشارکت دارند، 
تحلیل را روز شنبه انجام می دهم.