چندی پیش متنی را با عنوان یک خبر جالب برای زوج ها نوشتم.

دوستی نظری را اعلام کردند که به نظرم می تواند بحث برانگیز باشد.

ایشان بیان کردند؛

من فکر می کنم هر دو طرف نیاز دارند که درآمد مرد بیشتر از زن باشه. به این دلیل که هر کس که سهم بیشتری داشته باشد حق رای بیشتری دارد . مثل سهم مدیریتی. در اینصورت هر دو طرف راحت تر می پذیرند که کسی که سهم بیشتری دارد نقش تعیین کننده تری داشته باشد. ولی وقتی این اختلاف کم شود ناخودآگاه حس برابری باعث تنش می شود زیرا هرکس می خواهد حرف خود را به کرسی بنشاند.

شما چه فکر می کنید؟