آن زمان که با ذهن، سکوت خالص را تجربه می کنیم، جسم نیز ساکت می شود
و در میدان سکوت تعادل و هماهنگی به مراتب کارسازتر است.

اکثر افراد در دنیای امروز با خویشتن و دیگران در ستیزند و دلایل آن را می توان به رقابت، مقابله، ترس از به اندازه کافی خوب نبودن، استرس های ناشی از ارتباطات و ... دانست.

امروزه رسیدن به سکوت درونی و آرامش از مهم ترین نیازهای انسان عصر حاضر به حساب می آید، چرا که تغییر شرایط زندگی باعث شده که افراد هر چه بیشتر به دنبال کسب آرامش باشند و بتوانند اضطراب و نگرانی ها را از خود دور کرده و به نشاط درونی برسند. نیرو در آرامش است و هنگامی که بتوانیم به تعادل و آرامش روحی برسیم، قادریم زندگی خود را توسعه دهیم.

ترم سفر روح، (٧ مهرماه) به شما این بینش را می دهند تا به درکی عمیق نسبت به خود و محیط اطراف خود برسید و به سمت زندگی مطلوب تان حرکت کنید.

برای کسب اطلاع بیشتر با بنیاد فرهنگ زندگی در تماس باشید.