دیشب در مراسم احیاء موسسه بنیاد زینب کبری صحبتی پیرامون مراحل و منزلگاه های سفر معنوی انسان داشتم.

در ادامه انسان معنوی را در هر کدام از این منزلگاه ها بررسی می کنیم و و فایل  صوتی آن را به زودی هم در وب سایت بنیاد و در همین وبلاگ (با آرایش جدید) خواهم گذاشت.

معصوم  :

"معصوم" جوان خدا را پدر سخت گیر و خیرخواهی می پندارد که بدی ها را تنبیه می کند و خوبی ها را پاداش می دهد. "معصوم" بالغ معنویت را روزانه احساس می کند و به زندگی، حتی در ایام سختی احترام می گذارد و مجذوب زیبایی و اعجاب آن می شود.

یتیم  :

"یتیم" نیز مانند "معصوم" خداوند را راهنما و حامی خود می داند. در ابتدا ممکن است "یتیم"فلاکت خود را نشانه ای از اشتباهاتش و خشم خدا نسبت به او بداند.

اما زمانی که خود را بهتر می شناسد و در راه پیشرفت اسطوره ای خود گام برمی دارد، به این عقیده که خداوند  در کنار اوست می رسد و دیگر بر این باور نیست که خداوند باید او را نجات دهد، بر این باور است که خداوند توانایی و استقامت لازم را برای روبرو شدن با مشکلات و حل آن به وی خواهد داد.

جنگجو  :

گرایش "جنگجو" در جهت نبردهای مذهبی و پیروی از دستورات خداوند برای شکست دادن دشمنانی برونی و ضعف های درونی است. "جنگجو"ی تکامل یافته و معنوی اراده و خودمهاری لازم برا یگام نهادن در راه درست و انجام دستورات خداوند به دست می آورد. او می تواند در این راه نه تنها جان، که نام خود را فدا کند.

حامی :

"حامی" معنویت خود را در انسان بودن، فراسوی خواسته های فردی قرار گرفتن و رسیدگی به نیاز دیگران می بیند. "حامی" اعتقاد و عشق خود را نسبت به خداوند با وفادار ماندن به معنویت و از خودگذشتگی در راه انسانی ابراز می کند. 

جستجوگر :

"جستجوگر" دیگران را در یافتن روشنایی و ندای درونی خود یاری می دهد. سفر "جستجوگر" می تواند به اتفاق کسانی که می خواهند معنویت را در وجود خود احساس کنند، صورت گیرد، اما اغلب مسافرت و خودآگاهی او به تنهایی انجام می شود.

عاشق :

ادیان گوناگون به ما می گویند که با یکدیگر مهربان باشیم. اصولاً فراگرفتن مهارت های مهرورزی نشانه پیشرفت معنوی است. اگر هر روز از عشق خود نگهداری کنیم، به خاطر داشتن اش سپاسگذار باشیم و آ ها را بیشتر و بزرگ تر کنیم، راه معنوی "عاشق" را پیش گرفته ایم.

نابودگر :

همه ادیان مردم را در چیره شدن به ترس از مرگ و شکست و یافتن راهی برای اعتماد به زندگی کمک و راهنمایی می کند. بسیاری ار آن ها از مردن راه و دیدگاه پیشین و حرکت به سوی جایگاه . فرآیندی تازه، اخلاقی و رضایت بخش سخن می گوید. بسیاری از مذاهب، مردن جسم را پایان حیات انسان ندانسته و رستاخیز را امکانپذیر می دانند.

آفرینشگر:

اکثر ادیان خداوند را آفریننده دنیا می دانند و معتقدند که بینش او در وجود انسان هایی که قادرند با توان معنوی خود نوآوری کنند، حضور دارد. از سوی دیگر کسانی نیز وجود دارند که از روی نادانی، شیطنت و خودخواهی خلاقیت می کنند. برای مثال می توان از روایت هایی نام برد که در آن شخص امکان برآورده شدن سه آرزو را ابلهانه هدر می دهد.

حاکم :

پذیرفتن مسئولیت جهت کمک و خیرخواهی عمومی به زندگی حاکم معنا می بخشد. در دنیای مدرن امروز وظایف اصلی حاکم حفظ و پرورش توانایی های معنوی است. تلاش یک حاکم مثبت در منعکس کردن بهشت روی زمین است.

جادوگر:

"جادوگر"ها معجزه را امکان پذیر اعلام می کنند . برای حل مشکلات برونی جادوگر با با نیایش و تعمق به درون خود رجوع می کند و آنجا تغییرات مثبت و لازمی را شکل می دهد و با این کار عملکرد و نتایج خود و جهان را به شیوه شگفت انگیزی که درک و توصیف آن کامل امکانپذیر نیست، بهبود می دهد.

فرزانه :

مطالعه، تمرین و مشاهده قسمت قابل توجهی از کارهای معنوی را انجام می دهد. کهن الگوی "فرزانه" از فعالیت های معنوی مانند دعا و نیایش جهت ارتباط و آگاهی درونی استفاده می کند. خیلی ها معتقدند که آگاهی های معنوی از راه تجربه راستین پروردگار، نه مطالعه نظریات دیگران بدست می آیند.

دلقک :

"دلقک" معنوی، نگرانی های ذهنی و درگیری های ایگو را پشت سر گذاشته و به لذت عمیق و قابل توجهی دست می یابد. توانایی مفید و معنوی زیستن در لحظه و زمان حال را به خوبی به کار می گیرد. دستاوردهای معنوی "دلقک" معمولاً خالی از دلواپسی یا توجه به خشک اندیشی و آداب رفتاری اند. اما عشق و لذتی که "دلقک" معنوی تجربه می کند، نتیجه سال ها تلاش و ریاضت کشی او در عرصه درون و معنویت است.