وقتی دو تا خانواده مشابه هستن، طبیعتاً مسائلی که براشون وجود داره، از قبل راه حل هایی رو براش دارن. پس با مشکلات و بن بست های کمتری روبرو می شن، اما از سوی دیگه گسترش فکر کمتری هم خواهند داشت.


اما زمانی که دو خانواده تفاوت هایی دارن، فرزندان آن ها دچار چالش ها و ابهامات بیشتری می شوند و قطعاً رشد فکری بیشتری هم می تواند اتفاق بیافتد، اما این انطباق و رابطه زمان برتر و پرتنش تر خواهد بود.

این انتخاب با ماست که کدام محیط را برای آینده خود انتخاب کنیم.


این که می خواهیم این چالش ها رو بپذیری یا نه.

 

 این که می خواهیم چالش ها را بیشتر کنیم یا نه.
چون موقعیت ها هر کدام یک چالش اند.

 همه وابسته به تصمیم ماست...