دوستی سوالی را پرسیده بودند که آن را جهت هم فکری برایتان می گذارم.

آیا ازدواجی موفق هست که خانواده دختر و پسر مشابه هم باشند؟ معمولاً شاهد این ادعا ، تعداد طلاق های کمتر نسبت به خانواده های غیر مشابه ذکر می شود.

و اما سوال من؛

وقتی من شیوه و سبک زندگی خانواده خودم را نمی پسندم و به فکر زندگی دیگری هستم، دختری که مشابه من باشد یا در خانواده ای مشابه خانواده من بزرگ شده و زندگی کرده باشد - که معمولاً دختران، نزدیکی بیشتری به خانواده خود پیدا می کنند تا پسران - می تواند در کنار من خوشبخت شود یا برعکس؟

حقیقتاً کسان زیادی هستند که با آن ها آشنایی دارم و همیشه به خاطر خانواده و طرز زندگی شان از ذهنم برای ازدواج خط می خورند، و خانم هایی که از لحاظ نوع خانواده به خانواده من نزدیک هستند - که غالباً از سوی خانواده هم به من پیشنهاد می شوند.- که من هم هیچ وقت نمی توانم به عنوان همسرم بپذیرم.

پیشنهاد شما به این دوست عزیز چیست؟