گزارش صدا و سیما از وضعیت اخلاقی مردم تهران

خلاصه نظرسنجى مرکز تحقیقات صدا و سیما درباره «جایگاه فضائل اخلاقى در بین مردم»
در شهر تهران بدین شرح است.‏1- 83درصد پاسخگویان معتقدند که پایبندى به اصول اخلاقى در شرایط کنونى جامعه در حد خیلى زیاد و زیاد اهمیت دارد.
2- مهمترین فضائل اخلاقى مورد نیاز جامعه ما در نگاه پاسخگویان عبارتند از: صداقت و راستگویى (14درصد)، خوش‏اخلاقى (8درصد)، گذشت (7درصد) و احترام به بزرگترها (6درصد)
3- رایج‏ترین فضائل اخلاقى در نگاه پاسخگویان عبارتست از: عیادت بیماران (37درصد)، رعایت آداب معاشرت (36درصد)، احترام به بزرگترها (33درصد)، رعایت آداب غذا خوردن (33درصد)
4- عفو و گذشت (15درصد)، پاى‏بندى به قول و قرار (13درصد) و انصاف (10درصد) ازجمله فضائل اخلاقى هستند که در جامعه کمترین رواج را دارند.
5- مهمترین رذائل اخلاقى در جامعه از نظر پاسخگویان عبارتند از: تبعیض و پارتى‏باز (90درصد)، غیبت کردن (87درصد)، چاپلوسى (82درصد)، دورویى و تظاهر (82درصد) و حسد (79درصد)
6- 92درصد پاسخگویان معتقدند خانواده مهمترین نهادى است که در آموزش و ترویج ارزش‏هاى اخلاقى در بین افراد جامعه نقش مؤثر دراد. مراکز آموزشى (81درصد)، دوستان، همکلاسى‏ها و همکاران (77درصد) و صداوسیما (76درصد) در رتبه‏هاى بعدى قرار دارند.
7- پاسخگویان معتقدند از میان فضائل اخلاقى قابل طرح در برنامه‏هاى صدا و سیما، احترام به بزرگترها (13درصد )، خوش‏اخلاقى (11درصد) و صداقت و راستگویى (10درصد) و عفو و گذشت (8درصد) مى‏بایست بیشتر در برنامه‏هاى صدا و سیما مورد توجه قرار گیرد.
8- از نظر 60درصد پاسخگویان فیلم و سریال بهترین قالب برنامه تلویزیونى براى ترویج رفتارهاى اخلاقى در جامعه است. گفتگو و میزگرد کارشناسى (17درصد)، برنامه‏هاى مستند (15درصد) و سخنرانى (6درصد) در رتبه‏هاى بعدى قرار دارند.