این هفته از شنبه تا پنجشنبه بین ساعت ١٠  تا ١١ در رادیو جوان، برنامه جوانی دربست، هر روز با موضوعی متفاوت، گفت و گو دارم. 
پیشنهاد می کنم گفت و گو را بشنوید و
مثل همیشه ما را از نقطه نظرات خود بهره مند سازید.