داریم برای صفحه اول وب سایت به دنبال یک لبخند زیبا و نشاط بخش که یک حس تبریک ورود به سایت را داشته باشه، می گردیم. اگه شما عکس جالبی داشتین، برامون بفرستین، (به آدرس Bonyad.Farhang@gmail.com ) خوشحال می شیم.

ویژگی های عکس : بزرگ و با کیفیت بالا، اگر یک خانواده شاد را نشان دهد، بهتر است.