چند وقتی است بنیاد به منظور حضور موثرتر به دنبال بازسازی زیرساخت های خودش است که برای این کار دفتر سهروردی شمالی را برای بازسازی با مشورت بزرگواری عزیز به یک گروه سپردم که قرار بود اواخر برج اسفند تحویل بگیرند و اواسط اردیبهشت تحویل دهند ولی جالب است که به دلیل فقدان برنامه ریزی درست و ناپختگی در امور تقریباً کار به ابتدای برج شهریور کشیده خواهد شد. البته انشاالله!

از سوی دیگر با یکی دیگر از بزرگواران طراحی سایت بنیاد را در بهمن ماه دنبال کردم و توافقنامه ای را نیز ارسال نمودم که تعهدات متقابل خود را تعریف کنیم.

خلاصه روزها و روزها گذشت و آن بزرگوار از من خواست که نیرویی ویژه کار سایت اختصاص دهم و تقریباً برای آن کار هم چند ماهی وقت رفت و هزینه تلف شد، ولی نتیجه دلخواه حاصل نشد و آن دوست به سادگی اعلام کرد که نمی تواند کار را به نتیجه برساند و ما ماندیم و وقت تلف شده و سریعاً رفتیم به دنبال یک فرم آماده تا بعداً برسیم به یک مجموعه متعهد تا سایت دلخواه خود را طراحی کنیم.

الان هم که دارم این مطلب را می نویسم از ساعت ۴ عصر قرار است کسی برای انتخاب و تصمیم گیری یک در برای ورودی دفتر تشریف بیاورد که متاسفانه تا کنون که ساعت ٨ شب است مدام می گوید می آید و نمی آید و جالب آن که معرف وی یک ساختمان ساز بزرگ کشور است و وی این نجار را جزو ٢% نجاران ممتاز کل کشور می داند، ولی ضمتاً به من گفت :

بگو یک هفته ای می خواهم تا حداقل دو هفته ای تحویل دهد!