یک بار یکی از دوستان نقد کرده بود که وبلاگ جای کلاس  و آموزش نیست!

وقتی کمی به نقدش دقیق شدم، دیدم درست می گه! البته وقتی به وبلاگش سر زدم دیدم خودش عمل نمی کنه، اما عمل نکردنش چیزی از ارزش حرفش کم نکرد.

 به همین خاطر با راه اندازی سایت که فکر می کنم هفته آتی آغاز به کار مجدد کند، شما بتوانید دیدگاه های آموزشی علمی را در آن جا دنبال کنید و من هم اینجا به زبان خودم و از دل خودم نکات جالب روزانه ای را که می بینم را بنویسم.

فکر می کنم آدم ها به سادگی می توانند از دل حرف های ساده روزانه، سفرهای عمیق فکورانه را شکل دهند.

پس احتمالاً از آغاز ماه رمضان و یا زودتر این سبک را در بلاگ دنبال کنم و موضوعات غیرشخصی را به وب سایت منتقل خواهم کرد.