دوستان عزیز؛

گفتگوی من در رادیو جوان، برنامه جوانی دربست،
هر روز بین ساعت ١٠ الی ١١ پخش می گردد.

از شما دعوت می نمایم برنامه را بشنوید و نظرات خود را اعلام نمایید.