مصاحبه بنده با برنامه رادیویی" جوانی دربست" با موضوعات متنوع،
هر روز بین ساعت ١٠ الی ١١ صبح از شبکه جوان پخش می شود.

علاقمندان می توانند آن را دنبال کنند و نظراتشان را درمیان بگذارند.