احساس رضایت مفهومی عمیق و قابل اعتناست، مفهومی که هر کس به نوعی و با اهدای کالایی سعی در ابراز آن دارد :

کارخانه ای با عرضه ماشین لباس شویی بی صدا و بی حرکت، دیگری با ارائه روش های لاغری، آن دیگر با توصیه تحصیلات عالی در بهترین رشته و معتبر ترین دانشگاه و شاید اقامت در یک شهر و یا هتلی پر از ستاره .

همگی در یک نقطه اشتراک دارند و آن این که اگر شما آن را نداشته باشید، توان رسیدن به احساس رضایت را نخواهید داشت.

راستی برای چی زندگی می کنیم؟

کی هستیم و علاقه ما چیست؟

این سوالی اساسی است که از فرط تکرار و دریافت پاسخ های نظیر ؛ تقدیر از پیش نوشته شده است، رنج دنیا برای رفاه آخرت، این سوال را به ابتذال کشاندند و امروز نیز مردم سعادت گم کرده به دامان مصرف چسبیده اند تا شاید با تکنولوژی و کالا به رضایت زندگی برسند.

هر گاه به پاسخ سوال های خود رسیدیم، آن گاه باید به قول اوشو شهامت زیستن داشته باشیم، چون ندای درون انسان ها پیام وجود را بر آن می خواند. مسائل ریشه گرفته از دوران کودکی همچون ترس و نا امیدی مانع از زیستن خود واقعی می گردد.

انرژی زنانه هستیا، آرک تایپ خلوت درون و رضایتمندی می تواند زیستن در این دنیای پرهیاهو را سهل تر و مجال را برای ورود به دنیای درون فراهم نماید.

به یاد داشته باشیم که زیستن این بخش از روان به مانند تاباندن نور به درون بخش های تاریک وجود می باشد، بنابراین از علاقمندان توقع می رود پس از دیدن بخش های تاریک که شامل رنج ها و گنج هاست، دست به اقدام بزند و شخصاً به استخراج گنج ها بپردازد و به رنج ها پایان دهد و چنانچه نیاز به کمک در این زمینه دارد، بدون هیچگونه احساس ناخوشایند، گامی در جهت مهم ترین شکوفایی انسان که اذعان به ناتوانی است، بردارد و درخواست کمک بنماید.

باشد که احساس رضایت را در زندگی خود و دیگران گسترش دهید.