پالایش؛ هنر پاک گردانیدن و تقدیس انرژی های یک مکان است!

تاثیرات پالایش مکان :

  • به جریان افتادن انرژی نرم و هموار
  • ایجاد نظم درونی
  • ایجاد فرصت های تازه
  • آسودگی
  • شادی و شوق
  • بهره وری از نمادها
  • بهبود روابط
  • شفافیت و روشنی جان
  • بالا رفتن میزان حرمت به خویشتن
  • رهایی از اضافه وزن
  • صرفه جویی در وقت و هزینه
  • ورود موهبت های تازه به زندگی

راهکارهای ساده نظم :

  • فردی، همراه با پاداش، به صورت مرحله ای از آسان به سخت.
  • استفاده دوره ای از تزئینات
  • اختصاص زمانی برای جمع و جور کردن (2 نوبت در روز)
  • بخشش

چند قانون ساده :

  • هر چیزی را بر می داری، سرجایش بگذار!
  • هر دری را باز می کنی، ببند!
  • هر چیزی را پخش می کنی، جمع کن!
  • اول کار قبلی را تمام کن، بعد کار بعدی را شروع کن!