پالایش؛ هنر پاک گردانیدن و تقدیس انرژی های یک مکان است!

تاثیرات پالایش مکان :

 • به جریان افتادن انرژی نرم و هموار
 • ایجاد نظم درونی
 • ایجاد فرصت های تازه
 • آسودگی
 • شادی و شوق
 • بهره وری از نمادها
 • بهبود روابط
 • شفافیت و روشنی جان
 • بالا رفتن میزان حرمت به خویشتن
 • رهایی از اضافه وزن
 • صرفه جویی در وقت و هزینه
 • ورود موهبت های تازه به زندگی

راهکارهای ساده نظم :

 • فردی، همراه با پاداش، به صورت مرحله ای از آسان به سخت.
 • استفاده دوره ای از تزئینات
 • اختصاص زمانی برای جمع و جور کردن (2 نوبت در روز)
 • بخشش

چند قانون ساده :

 • هر چیزی را بر می داری، سرجایش بگذار!
 • هر دری را باز می کنی، ببند!
 • هر چیزی را پخش می کنی، جمع کن!
 • اول کار قبلی را تمام کن، بعد کار بعدی را شروع کن!