هفته گذشته در کلاس اسطوره زنان (هوش های زنانه روان)
با انرژی آتنا (الهه نظم و برنامه ریزی) آشنا شدیم.
متن زیر علل انباشتگی و پست بعد راهکارهایی را در زمینه پالایش ارائه می دهد :

دلایل اصلی بی انضباطی:

 • عادت های غلط
 • کمبود لوازم نظم دهی
 • جمع شدن هیجانات و تنش ها در درون فرد
 • نداشتن قوانین ساده و کاربردی شخصی

تعریف انباشتگی :

 • چیزهایی که استفاده نمی کنید و یا دوست ندارید.
 • چیزهای نامنظم و نامرتب
 • اشیاء بسیار در محیط کوچک
 • هر کار ناتمام

مضرات انباشتگی :

 • خستگی و رخوت
 • احساس شرمساری
 • پایین آمدن حرمت فردی
 • تهدیدی بر سلامت عاطفی و جسمی
 • موکول کردن کار امروز به فردا
 • گیجی و آشفتگی
 • افسردگی
 • توقف در روند زندگی
 • احساس فشار و گرفتگی

انواع انباشتگی :

 • احساسی
 • اشیاء و لوازم
 • کارهای ناتمام