برای روز شنبه (12/04/89) در برنامه رادیویی جوانی دربست از شبکه جوان
از ساعت 10 الی 11 به موضوع شیوه برخورد با اتفاقات غیرمنتظره می پردازم.

 دعوت می کنم برنامه را بشنوید و
نظرات خود را از طریق ارسال پیامک، ارسال ایمیل، کامنت برایم بگذارید.