به زودی مطلبی را منتشر خواهم نمود با موضوع :

ازدواج دوم؛ عامل پایداری زندگی اول

قبل از آن  که به این مبحث ورود کنم، می خواهم تعبیر شما را از این تیتر بدانم.

حدس شما از این تیتر چیست؟

از همه دوستانی که روی این تیتر نظر می دهند، سپاسگذارم.

نظرات شما هر کدام جالب هستند و خیلی نکات زیبایی دارند.

از شما خواهش می کنم جای من قضاوتی نداشته باشید و
نظر شخصی و برداشت خودتان را اعلام کنید.