دوستی مسئله شان را با ما در میان گذاشته بودند.

ضمن تشکر از شما عزیزانی که در این همفکری مشارکت نمودید،
تحلیل خودم را نیز می گذارم.

وضعیت شما یک اوضاع طبیعی برای تمامی مردان و زنان مجردی است که در آستانه ازدواج قرار دارند.

ترس از اشتباه کردن به علت اساسی و بزرگ بودن تصمیم ازدواج، یک اتفاق و احساس بدیعی است.

تنها کمکی که می شود کرد اینست که به شما بگویم با هر کس ازدواج می کنید، تلاطم های خاص خود را خواهد داشت و آنچه می تواند به شما کمک کند اینست که شنا کردن در این تلاطم ها را بیاموزید که دوره های کنونی که می گذرانید و دوره های آتی می تواند مهارت های شنای شما را در این تلاطم ها رشد دهد.

بزرگترین توصیه ام اینست که به دنبال یک بهشت آنی در ازدواج نباشید که خود عامل ساختن جهنمی پایدار خواهد شد و قصد نکنید بر روی کشتی زناشویی ترمز ABS نصب کنید که خود باعث آسیب و برخوردهای سخت خواهد شد.

 

چون سفر زندگی زناشویی مدام آبستن رشد، پختگی، برون ریزی عقده ها و نقش آفرینی سایه ها خواهد بود و همانطور که در ترم رابطه زن و مرد (آنیما و آنیموس) بحث می کنیم، یکی از بزرگترین روش های رسیدن به فردیت و خودشناسی ایجاد رابطه زناشویی است.