جمعه (٢۴/٠٢/١٣٨٩) در سمینار مدیریت رنج به همراهی دکتر علیرضا شیری
به مباحث ذیل پرداختیم.

بررسی رنج در زندگی انسان های معنوی؛ نظیر مولانا و منصور حلاج

معنای رنج در زندگی؛ رنج یعنی عدم وصل شدن و یا قطع شدن از آرامش، امنیت و همه احساسات خوب و دوست داشتتنی.

در اصل اشتباه گرفتن قصد و مقصد است که تولید رنج می کند.

 

 

در اواسط برنامه سوال ذیل را مطرح نمودم و از شرکت کنندگان درخواست کردم پاسخ به آن را برایم اس ام اس نمایند ؛

آیا رنج های شما بیشتر مربوط به گذشته اند یا آینده؟

نتایج جالبی در تحلیل این سوال بدست آوردم که به نظرم آمد آن را با شما هم در میان بگذارم. این تست را به مدت یک هفته روی وبلاگ خواهم گذاشت و بعد به تحلیل آن می پردازم.

در زندگی شما کدام مورد صدق می کند؟

رنجی در پیش رویم نیست "شماره ١ را انتخاب کنید."

رنج ها هنوز برایم در راهند. "شماره ٢ را انتخاب کنید."