در کارگاه جادوی هدف سال گذشته؛
مدل پیشنهادی که شخص جهت سنجش انتخاب هدف مناسب در سن خود می تواند داشته باشد را ارائه نمودم که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

بهتر دانستم آن را با شما به اشتراک بگذارم؛
تا شما هم تجارب خود در این زمینه را برایم ارسال نمایید.

در پست های آتی، ویژگی های دستاوردهای مناسب و آسیب های احتمالی را با هم بررسی خواهیم نمود.

کارگاه هدف گذاری، این جمعه از ساعت ١٠ الی ١٧ برگزار می گردد.

در صورت تمایل با بخش آموزشی بنیاد فرهنگ زندگی تماس بگیرید.