ضمن تشکر از دوستانی که مرا با ایمیل ها، پیامک ها و تماس هایشان مورد عنایت قرار داده اند، اعلام می نمایم در صورتی که تمایل دارید منابع بیشتری را در خصوص بحث هایی که اینجانب در شبکه جام جم داشته ام، بدست آورید، لطفاً آدرس میل خود یا شماره تماس تان را برایم بگذارید.

آدرس میل من :‌Bonyad.farhang@gmail.com

شماره تماس با اینجانب ٢-٢٢٨٨٨٨۶١ می باشد.