این مدل شما را یاری می کند
تا اهداف خود را به نحوی تعیین کنید
که تردیدی در رسیدن به آن ها نداشته باشید.

١. اهداف خود را دقیق و روشن بیان کنید.

در تعیین هدف این کافی نیست که بگویید : "می خواهم در شش ماه آینده پیشرفت کنم." این پیشرفت را در چه زمینه می خواهید؟ اهداف به شما این فرصت را می دهند که بتوانید میزان پیشرفت خود را به خوبی بسنجید.

٢. انگیزه هدف هایتان را مشخص کنید.

تنها اهدافی قابل دسترس اند که انگیزه ای برای رسیدن به آن ها وجود داشته باشد. انگیزه، نیرو محرکه لازم را برای رسیدن به هدف ها به وجود می آورد.

٣. در انتخاب هدف ها واقع بین باشید.

بهترین الگو برای انتخاب یک هدف واقع بینانه آن است که نه تنها سهل الوصول نباشد، بلکه نسبتاً مشکل هم باشد تا ضمن ایجاد کشش لازم از حدود توانایی شخص تجاوز نکند.

۴. هدف های عمده و اساسی زندگی خود را تعیین کنید.

یکی از تفاوت های عمده بین افراد پرتوانی که عملکرد کامل دارند با افراد معمولی آن است که آن ها خروارها هدف برای خود نمی تراشند، بلکه فقط به چند هدف اکتفا کرده و می کوشند به آن ها برسند.

۵. هدف ها باید قابل پیگیری باشند.

اغلب مشاهده می شود که مردم در ابتدای سال اهدافی برمی گزینند و به روی کاغذ می آورند؛ اما آن را در پوشه ای بایگانی کرده، تا پایان سال نیز به آن مراجعه نمی کنند. وقتی هدفی انتخاب می کنید، باید با استفاده از یک جدول زمانبندی شده مدام آن را وارسی کنید و از آخرین وضعیت باخبر شوید. بدین صورت هر گاه به بیراهه کشیده شوید، مسیر درست را خواهید یافت.

کارگاه جادوی هدف به شما این فرصت را می دهد که
شیوه های هدف گذاری موثر را بیابید و برای آن اقدام نمایید.

این کارگاه یک روزه، این جمعه (٢۴/٠٢/٨٩) برگزار خواهد شد.
ب
رای ثبت نام نیازی به گذراندن پیش نیاز ندارید.