خودتحلیل گری (خودشناسی تحلیلی)

 به  تربیت اثربخش  فرزندان چه کمکی می نماید ؟

درک مناسبی از روحیات و استعدادهای فرزندانتان می یابید و آنها را بر اساس استعدادهای حقیقیشان تربیت کنید تا آینده‌ای روشن، کم‌هزینه،  شاد و شکوفا داشته باشند.

راه های متفاوت مواجهه با دختران و پسران در دوران رشد و بلوغ و کمک های متفاوتی که مادر و پدر در این زمینه می توانند ارائه دهند، در کارگاه های ویژه این موضوع مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

می آموزید چرا وچگونه فرزندانتان از همان ابتدای تولد با یکدیگر متفاوتند و هر کدام راه رشد منحصر به فرد با توجه به خصوصیات ذاتی خود دارند.

کارگاه خودتحلیل گری این جمعه (١٧/٠٢/٨٩) برگزار می گردد و
آخرین فرصت ثبت نام آن تا فردا (چهارشنبه، ١۵/٠٢/٨٩) قبل از ساعت ١١ می باشد.