خود را جدای از توقعات جامعه و خانواده در چهارچوب نیازهای روحی خود تحلیل نمایند و راه های رشد و موفقیت را به گونه ای متناسب با نیازهای خود انتخاب کنند تا هم از قدرشناسی و محبت خانواده برخوردار شوند و هم احساس افسردگی، خستگی، خشم و پوچی در زندگی خانوادگی نداشته باشند.

به زنان کمک می کند تا ارزشمندی های روح زنانه را درک کنند، با زنانگی آشتی نمایند و کمتر خود را برای موفقیت با معیارهای مردانه بسنجند.

         

                                          

                            

کارگاه خودتحلیل گری با مباحث مطرح شده در این پست و پست های قبل،
در ١٧ اردیبهشت ماه برگزار می گردد.