خودشناسی به شما می‌آموزد برخی از خصایص و خلقیات شما قبل از تولد شما شکل گرفته و صرفا با مبارزه آگاهانه پاسخ خاصی بدست نمی‌آورید.

در این مکتب می‌آموزید زن‌ها به هفت انرژی( گروه شخصیتی) و مردها به هشت انرژی طبقه‌بندی می‌شوند و با درک آنها می‌توانیم به شکل موثری از روشهای کارآمد جهت برقراری ارتباط با دیگران مجهز شویم.

خودشناسی تحلیلی از اساطیر و قصه‌های اسطوره‌ای به شکلی زیبا، ماندگار و هیجان‌انگیز بهره می‌گیرد به گونه‌ای که مخاطبان سر کلاس با علاقه و توجه به مطالب گوش می‌دهند و در نگهداری مطالب با حداقل تلاش موفق هستند و در سطح زندگی خود شکل موثر آنرا به کار می‌گیرند و به دیگران نیز توصیه می‌کنند.

کارگاه یک روزه خودتحلیلگری که در تاریخ ١٧ اردیبهشت ماه برگزار می شود، به شما کمک می‌کند تا بداند رابطه میان تقدیرات و شخصیت انسان چگونه برقرار می‌گردد و راز تاثیر متقابل این دو  را برای شما آشکار می‌کند.