سه شنبه گذشته (24/01/1389 ) سمینار *دقایقی برای خودم* را در خصوص مهارت های ارتباطی  (شامل روابط فردی، خانوادگی، شغلی، اجتماعی، تربیت فرزندان)  برای مدیریت بیمارستان، پزشکان متخصص (در حوزه اطفال، چشم پزشکی و ... ) و پرسنل برگزار نمودیم.

بدینوسیله از سرکار خانم زهرا مختاری که زمینه ارائه بحث را فراهم نمودند،
تقدیر و تشکر می نمایم.

ضمن این که در پاسخ به دوستانی که علاقمندند مباحثی را که تقدیمشان گردید به صورت جدی تر دنبال کنند، توصیه می کنم در دوره خودتحلیل گری که
توسط بنیاد فرهنگ زندگی برگزار می گردد ، شرکت نمایند.