بدینوسیله از کلیه دوستان و شرکت هایی که در ایام تعطیلات نوروز طی تماس های تلفنی، ارسال ایمیل، ارسال نامه و پیامک مجموعه بنیاد فرهنگ زندگی و یا بنده را مورد عنایت قرار دادند، تشکر می نمایم و برای آن ها آرزوی سالی پر از موفقیت دارم.

بالاخص از آقایان؛ داوود رحمانی، مرتضی کرد، محمد طیاری، نادر رضایی، علی توکلی، کاوه نیری، فرشید قهرمانی، سید عیسی هاشمی، سید مجید میرطاهری و خانم ها؛ الناز عباسی، فاطمه هاشم زاده، نوریه ساعدیه، اکرم مرادی، مریم علی جانی، پرستو لطیفی، شهرزاد شعشعانی، کیانوش کمانگر، لیلا اصحابی، شهلا واحد، شهره واحد، شهناز واحد، نیکو طباطبایی، نرگس رزاززاده، زهرا تکه، فرخنده کیارشی، مریم دژخواه، گوهر ناز پشوتنی، فریبا مقدم و شرکت های محترم؛ ارژنگ، راموز، تدبیرگر سرمایه، پارس خزر و کندر سپاسگذاری می نمایم.