اسفند ماه، ماهی است عجیب و تاثیرگذار. چرا که انسان ایرانی در هر کجا که مشغول زندگی است و هر سبکی از زندگی را که دارد، به مرور گذشته خود می پردازد.

اگر در سازمان کار است، می پرسد سال کاری را چگونه سپری کرد و اگر در خانه است، می پرسد زندگی چگونه گذشت؟ و اگر ...

خلاصه همه مشغول مرور هستند و به گونه ای عجیب هم به فکر آن هستندکه به خود شتاب دهندکه تا اسفند پایان نیافته ، هر چقدر کار عقب مانده دارند، به پایان برند تا امور به سال بعد نیافتد !

جالب آن که بر اساس سنتی قدیمی در همه ترس آن وجود دارد که سال تحویل را بیرون از منزل و در راه نباشند و حتماً سر سفره هفت سین باشند. حتی اگر در خانه هم هستند، تمام رویای آن ها این است که قبل از اعلام سال سر سفره بنشینند و با آرامش سال را به پایان برده و سال دیگری را آغاز کنند.

 

  • آرزوهایی که ...

حسی عجیب به او می گوید در زمان دعای سال تحویل با شکر گذشته، به لیست آرزوهای خود بیاندیشد و در این راستا همراه با دعای سال تحویل حول حالنا الی احسن الحال برای تحقق رویاهای خود و دیگران عمیقاً از خدای بزرگ درخواست برآورده کردن حاجت را بنماید و با نگاهی بر آسمان، خدای خویش را به کمک می طلبد.

اما شاید کمتر شده که در کنار سفره هفت سین در هنگام طلب آرزوها بیاد بیاوریم سال پیش چه خواستیم و امروز بر سر آن خواسته ما چه آمده است؟ شاید اصلاً یادمان نیاید، شاید هم یادمان بیاید ولی همراه با حس حسرت و امید به آن داشته باشیم که امسال سال تحقق آن است، اما شاید هم در اعماق وجودمان به این اندیشه رسیده ایم که امسال هم سال ما نیست!

 

  • نو شویم !

چرا تا به حال فکر نکرده ایم که شاید ندانستن نوع خواستن، روش دنبال خواسته های خود رفتن، روش روبرو شدن با موانع، بهره گیری مناسب از مدیریت زمان، مدیریت فرصت ها، کمبود مهارت های شخصی و ... باعث آن شده و وقت آنست که خانه تکانی جدی پدید آوریم و تا پیش از آن که سر سفره هفت سین بنشینیم، خود و خانواده عزیزمان را برای سالی بیاد ماندنی آماده کنیم و همه با کمک به هم سالی نو بسازیم.

 

 

  • فرصت ثبت نام در کارگاه جادوی هدف !

به همین منظور بنیاد کارگاهی یکروزه تحت عنوان جادوی هدف جهت تقویت انرژی های آپولو، جنگجو و جستجوگر ویژه افراد  20 الی 40 سال در نظر گرفته است.

ظرفیت این کارگاه محدود و ثبت نام برای عموم

(اعم از دانشجویان و غیر از دانشجویان بنیاد) آزاد است.

  • این کارگاه به موضوعات زیر می پردازد :

چگونه هدف مناسب را انتخاب کنیم؟
از کجا بدانیم هدف های ما سالم هستند یا دچار یک عقده شده ایم؟
چگونه به اهداف تعیین شده برسیم؟
چرا هدف تعیین می کنیم، اما آن ها را دنبال
نمی کنیم؟
اصول مدیریت زمان موفق چیست؟
قانون طلایی پیشرفت کدامست؟
نگاهی به اتفاقات احتمالی در سال آینده و بهره برداری مناسب از آن.
به همراه تمرینات عملی