روزهای پایانی سال را اغلب افراد فرصتی می دانند برای بازنگری زندگی و تکاندن خانه روانی که بعضا غبار روزمرگی آن را ناکارآمد کرده است.

بلاتردید خودشناسی عمیقترین امکانی است که بوسیله آن می توانیم با سفر به ناخودآگاه خویش به انکشاف امکانات وجودی بپردازیم که بدلیل روزمرگیها از چشمان ما دور مانده اند .

در کنار یافتن این فرصتها می توانیم به ضعفهای درونی نیز دست یابیم که نادیده گرفتن آن موجبات خسران ما را در زندگی رقم زده است .

بنیاد فرصت آخرین روزهای پایانی سال را غنیمت شمرده و با اجرا آخرین دوره خودتحلیلگری در سال٨٨ نوید بخش ساختن کاشانه روانی نو را به علاقه مندان می دهد

همه کسانی که در این روزها نیاز به تغییر در روابط خود ، نیاز به تغییر در شغل ، نیاز به تغییر در روش زندگی کنونی و یا تغییر در ابعاد دیگر زندگیشان را می بینند ، توصیه می کنم با شماره های ٢٢٨٨٨٨۶٢ با دفتر بنیاد تماس بگیرند و از کم و کیف نحوه برگزاری دوره خودتحلیلگری که  فردا (جمعه ٧ اسفند از ساعت٩ الی١٧ اجرا می شود) ، مطلع گردند .

کارشناسان این دفتر دغدغه های شما را خواهند شتید و اگر این دوره را کمک حال شما ببینند قطعا شما را توصیه به شرکت در این جلسه خواهند کرد.

همچنین شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به این دوره به بخش کارگاهها و دوره ها در سایت بنیاد فرهنگ و زندگی که لینک آن در همین وبلاگ موجود است مراجعه کنید .