کارگاه پرورش هرمس امروز از ساعت 15 الی 20  و فردا از ساعت 10 صبح الی 17 بعد از ظهر برگزار می گردد.

در این کارگاه به موضوعاتی از قبیل موارد زیر می پردازیم :

چگونه بیانی جذاب و تاثیرگذار داشته باشیم؟

چگونه از بن بست های زندگی بدون آسیب زدن به خود و دیگران رهایی یابیم؟

چگونه از اقتدار لازم برای تاثیرگذاری بر دیگران برخوردار شویم؟

چگونه به دیگران نه بگوییم که از ما نرنجند؟

و موضوعات دیگری که می تواند زمینه داشتن ارتباط موثر با دیگران و همچنین خلاقیت را در مخاطبان پرورش دهد.