بنیاد فرهنگ و زندگی چند صباحی است که اقدام  به پژوهش و مطالعه مستمر پیرامون روانشناسی تحلیلی سازمانی نموده است که نتایج آن به زودی در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

امروز در جمع مدیران و کارمندان محترم شرکت خوارزمی خواهم بود.

لازم است در اینجا از جناب آقای دکتر عظیم پور ( مدیر عامل و عضو هیئت مدیره) و جناب آقای دکتر افتخاری (معاونت طرح و توسعه) از مدیران آشنا با این حوزه نو گرا در روانشناسی یاد کنم که در ارائه مطالب نوین و به روز در خصوص رفتار سازمانی به سازمان شان پیشتاز بوده اند.

امید است بنیاد بتواند بزودی گام های اساسی در جهت ایجاد زمینه های بهره گیری سازمان های ایرانی از دانش روانشناسی تحلیلی بردارد.