نوآوری ، خلاقیت و ارتباط موثر حاصل خرد هرمس است.

29 و 30 بهمن ماه در خدمت دوستان هستیم.

ضمن قدردانی از استقبال دوستان از کارگاه پرورش هرمس، اعلام می نمایم که کارگاه به حد نصاب رسید و در کارگاه های آتی در خدمت دوستان علاقمند خواهم بود.

شما می توانید با تماس با بنیاد فرهنگ و زندگی رزرو کارگاه هرمس بعدی باشید.